Kuukausikatsaus

Kuukausikatsaus

  • Heinäkuu 2023

    Heinien kukinta jatkui koko maassa. Pitoisuudet olivat maan etelä- ja keskiosissa kuun puoliväliin saakka enimmäkseen kohtalaisia, Uudellamaalla ja maan lounaisosissa myös kesäkuun loppupuoliskon ajan. Helsingin keräyspisteessä havaittiin selvä huippu 27.-30.7., jolloin vuorokausikeskiarvo kohosi yli sadan siitepölyhiukkasen kuutiometrissä ilmaa. Muualla maassa huippupitoisuudet olivat maltillisemmat. Runsaita päiväkohtaisia pitoisuuksia todettiin koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Maan kaakkois- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa heinän siitepölypitoisuudet laskivat heinäkuun loppupuolella pääosin pieniksi. Vaasan keräyspisteessä havaittiin yksittäinen runsas huippupitoisuus 30. heinäkuuta. Lapissa heinän siitepölypitoisuudet pysyttelivät enimmäkseen pieninä. Jonkinlainen huippu todettiin Rovaniemellä 10.-12.7., mutta pitoisuudet jäivät tuolloinkin kohtalaisiksi.

    Pujon kukinta alkoi heinäkuun ensimmäisellä viikolla maan etelä- ja keskiosissa ja kuun puoliväliin mennessä myös muualla sen levinneisyysalueella eli Etelä-Lapissa saakka. Siitepölymäärät jäivät koko kukinta-alueella enimmäkseen pieniksi mutta nousivat hetkittäin kohtalaisiksi. Ainoa runsas pitoisuus havaittiin Turussa 31. heinäkuuta.

    Ilman Cladosporium-homesieni-itiöpitoisuudet olivat koholla maan eteläosissa lähes koko kuukauden ajan, samoin Alternaria-itiöpitoisuudet kuun keskivaiheilla. Maan keskiosissa Cladosporium-pitoisuudet alkoivat kohota heinäkuun viimeisellä viikolla. Lisäksi ne olivat koholla 16.7. sekä Kuopion että Oulun keräyspisteessä.

2023 kuukausikatsaukset

2022 kuukausikatsaukset

Syyskuu 2022
Syyskuun alussa heinien kukinta oli päättynyt Keski- ja Pohjois-Lapissa, oli päättymässä Etelä-Lapissa ja jatkui muualla maassa heikkona. Myös pujon kukinta...
Elokuu 2022
Elokuun alussa heinät kukkivat koko maassa, ja pujo kukki koko levinneisyysalueellaan maan eteläosista Etelä-Lappiin. Kuukauden puolivälissä heinien kukinta alkoi heiketä...
Heinäkuu 2022
Heinäkuun alkaessa heinät kukkivat koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Viikon sisällä heinien kukinta oli alkanut myös Pohjois-Lapissa. Maan lounaisosissa myös...
Kesäkuu 2022
Toukokuun kääntyessä kesäkuuksi koivun kukinta oli lähes päättynyt maan keskiosissa ja heikkenemässä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Siitepölypitoisuus ylsi vielä aivan...
Toukokuu 2022
Toukokuun alussa lepän kukinta jatkui Lapissa, oli heikkenemässä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja oli lähes päättynyt maan keskiosissa. Viikon sisällä kukinta...
Huhtikuu 2022
Huhtikuun alussa pähkinäpensaan kukinta oli lähenemässä loppuaan maan lounaisosissa ja Uudellamaalla. Pähkinäpensaan siitepölymäärät ilmassa olivat kukinta-alueella pääosin nollatasolla, mutta kukkivien...
Maaliskuu 2022
Maaliskuun ensimmäisellä puoliskolla pähkinäpensaan ja lepän kukinta ei vielä ollut alkanut Suomessa. Maan eteläosiin kulkeutui kuun alkupuolella vähäisiä määriä lepän...
Helmikuu 2022
Helmikuussa leppä kukki Keski-Euroopassa ja pähkinäpensas Keski-Euroopassa ja Etelä-Ruotsissa. Pähkinäpensaan kaukokulkeumia saapui Suomeen helmikuun aikana lähes viikoittain. Siitepölymäärät vaihtelivat vähäisistä...
Tammikuu 2022
Pähkinäpensas ja leppä aloittivat kukinnan Keski-Euroopassa tammikuun alussa ja kukinta voimistui loppukuuta kohden. Suomeen kulkeutui eteläisten ilmavirtausten mukana erittäin vähäisiä...

2021 kuukausikatsaukset

Syyskuu 2021
Syyskuun alussa heinien ja pujon kukinta jatkui heikkona koko maassa Lappia lukuun ottamatta, missä kukinta oli jo päättynyt. Kuukauden kuluessa...
Elokuu 2021
Elokuun alussa heinät kukkivat koko maassa, ja pujo kukki koko sen levinneisyysalueella maan eteläosista Etelä-Lappiin. Kuukauden puolivälin jälkeen heinien kukinta...
Heinäkuu 2021
Heinäkuu oli koko Suomessa hyvin lämmin. Heinät kukkivat koko maassa. Pujon kukinta alkoi maan eteläosissa lämpimillä kasvupaikoilla kuun ensimmäisten päivien...
Kesäkuu 2021
Koivun kukinta jatkui kesäkuun alkupuolella enää Lapissa, mistä koivun siitepölyä kulkeutui ilmavirtojen mukana koko maahan. Kuun alkupuolella Lapissa mitattiin vielä...
Toukokuu 2021
Lepän siitepölymäärät eivät enää toukokuussa kohonneet kohtalaista suuremmiksi. Siitepölyä esiintyi ilmassa noin kuun puoliväliin saakka lukuun ottamatta Lappia, jossa kukinta...
Huhtikuu 2021
Lepän kukinta-alue eteni kuun alkupuolella maan keskiosiin ja kuun puolivälissä Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Huhtikuun lopulla leppä kukki Etelä- ja Keski-Lapissa...
Maaliskuu 2021
Pähkinäpensaan kukinta alkoi maan lounaisosissa maaliskuun puolivälissä, ja lepän kukinta kuukauden viimeisen viikon aikana, Kuun loppuun mennessä pähkinän ja lepän...
Helmikuu 2021
Keski-Euroopassa alkoi pähkinäpensaan kukinta helmikuun alussa ja lepän kukinta kuun puolivälissä. Suomen eteläosiin kulkeutui ilmavirtojen mukana vähäisiä määriä lepän ja...

2020 kuukausikatsaukset

Syyskuu 2020
Heinien kukinta päättyi maan keski- ja pohjoisosissa kuun alkupuolella. Kukinta jatkui maan eteläosissa kuun puoleen väliin asti. Siitepölymäärät ilmassa olivat...
Elokuu 2020
Heinien kukinta jatkui elokuun alussa koko maassa. Kuun alkupuoliskolla siitepölymäärät vaihtelivat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin ja maan pohjoisosissa...
Heinäkuu 2020
Heinien kukinta jatkui koko maassa. Heinien siitepölymäärät vaihtelivat maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen vähäisistä kohtalaisiin, mutta nousivat ajoittain runsaiksi. Etelä-Lapissa...
Kesäkuu 2020
Kesäkuun alussa koivun kukinta oli päättymässä maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kukinta jatkui vielä Etelä- ja Keski-Lapissa. Koivun kukinta alkoi...
Toukokuu 2020
Toukokuun alussa koivu kukki maan eteläosissa. Kukinta alkoi kuun puolenvälin paikkeilla maan keskiosissa ja kuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa....
Huhtikuu 2020
Huhtikuun alussa lepän kukinta oli päättymässä maa eteläosissa ja jatkui maan keskiosissa. Lepän kukinta alkoi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kuun alussa....
Maaliskuu 2020
Kuun alussa pähkinäpensaan ja lepän kukinta jatkui heikkona maan eteläosissa, ja kukinta alkoi kuun alkupuolella myös maan keskiosissa. Lepän siitepölymäärät...
Helmikuu 2020
Helmikuun alussa pähkinäpensas jatkoi kukintaansa ja lepän kukinta oli alkamassa maan lounaisosissa ja Uudellamaalla. Kuukauden lopulla pähkinäpensaan kukinnan huippu oli...
Tammikuu 2020
Siitepölykausi alkoi vuonna 2020 poikkeuksellisen aikaisin. Ensimmäiset pähkinäpensaan siitepölyn kaukokulkemat saapuivat Suomeen Keski-Euroopasta jo tammikuun alkupuoliskolla. Kaukokulkeumia tuli jonkin verran...

2019 kuukausikatsaukset

Syyskuu 2019
Heinien siitepölymäärät ilmassa olivat kuun alussa enimmäkseen nollatasolla, mutta nousivat ajoittain vähäisiksi maan etelä- ja keskiosissa. Kuun puoleen väliin mennessä...
Elokuu 2019
Kuun alussa heinät jatkoivat kukintaansa koko maassa. Siitepölymäärät ilmassa vaihtelivat maan etelä- ja keskiosissa vähäisistä kohtalaisiin lukuun ottamatta Länsi-Suomen rannikkoa,...
Heinäkuu 2019
Heinäkuun alussa heinät kukkivat koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. 12.7. mennessä kukinta oli levinnyt myös maan pohjoisimpiin osiin. Kuukauden alkupäivinä...
Kesäkuu 2019
Kesäkuun alkaessa heinien kukinta jatkui maan etelä- ja keskiosissa. Ilman siitepölymäärät pysyivät kuun alussa enimmäkseen vähäisinä. Kuun puoleenväliin mennessä kukinta...
Toukokuu 2019
Toukokuun alkaessa koivu kukki voimakkaana maan etelä- ja keskiosissa. Huippupitoisuudet mitattiin jo huhtikuun puolella, mutta koivun siitepölymäärät ilmassa pysyivät silti...
Huhtikuu 2019
Huhtikuun alkupuolella lepän kukinta oli käynnissä maan etelä- ja keskiosissa, missä ilman siitepölymäärät vaihtelivat kohtalaisista runsaisiin. Siitepölyä kulkeutui jakson aikana...
Maaliskuu 2019
Maaliskuun alkupuolella Suomen alueelle kaukokulkeutui ajoittain lepän ja pähkinäpensaan siitepölyä, mutta ilman siitepölymäärät olivat pääsääntöisesti vähäisiä. Kuun puolivälin jälkeen aloittivat...
Helmikuu 2019
Helmikuun aikana maan eteläosiin kaukokulkeutui ajoittain vähäisiä määriä lepän ja pähkinäpensaan siitepölyä Keski-Euroopasta. Kuun lopulla 27.-28.2. lepän siitepölymäärät ilmassa nousivat...