Elokuu 2022

Elokuun alussa heinät kukkivat koko maassa, ja pujo kukki koko levinneisyysalueellaan maan eteläosista Etelä-Lappiin. Kuukauden puolivälissä heinien kukinta alkoi heiketä Pohjois-Lapissa, ja kuukauden loppuun mennessä kukinta oli päättynyt Keski- ja Pohjois-Lapissa ja oli päättymässä Etelä-Lapissa. Muualla maassa heinien kukinta jatkui heikkona. Pujon kukinta oli alkanut heikentyä 26.8. koko sen levinneisyysalueella.

Heinien siitepölymäärät ilmassa olivat runsaita tai vaihtelivat kohtalaisista runsaisiin maan eteläosien rannikkoalueilla elokuun puoliväliin asti. Länsirannikolla määrät nousivat runsaiksi kuukauden ensimmäisellä viikolla. Rannikkoalueiden siitepölypitoisuuksia elokuun alkupuolella nostaa järviruo’on kukinta. Runsaimmat pitoisuudet mitattiin Helsingissä, missä 4.8. saatiin heinien siitepölypitoisuudeksi 235 siitepölyhiukkasta ilmakuutiometrissä vuorokauden keskiarvona. Tämä oli koko kesän korkein mitattu heinien siitepölypitoisuus. Maan sisäosissa heinien siitepölymäärät ilmassa vaihtelivat kuukauden alkupuolella vähäisistä kohtalaisiin lukuun ottamatta Lappia, missä määrät pysyttelivät vähäisinä. Kuukauden puolivälin jälkeen heinien siitepölymäärät ilmassa alkoivat laskea koko maassa. Maan eteläosien rannikkoalueilla pitoisuudet vaihtelivat vähäisistä kohtalaisiin, ja olivat muualla maassa pääosin vähäisiä, Lapissa jopa nollatasolla.  

Pujon siitepölymäärät ilmassa olivat runsaimmillaan elokuun ensimmäisellä viikolla. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin 5.8., jolloin pitoisuus nousi sekä Turun että Helsingin mittauspisteissä 74 siitepölyhiukkaseen ilmakuutiometrissä vuorokauden keskiarvona. Muutoin pujon siitepölypitoisuudet ilmassa vaihtelivat vähäisistä kohtalaisiin 24.8. saakka koko sen levinneisyysalueella. Sen jälkeen pitoisuudet alkoivat laskea. Maan eteläosissa pitoisuudet olivat loppukuun ajan enimmäkseen vähäisiä, mutta nousivat ajoittain kohtalaisiksi. Muualla pujon levinneisyysalueella sen siitepölypitoisuudet ilmassa laskivat lähelle nollatasoa, mutta saattoivat vielä ajoittain nousta vähäisiksi myöhäisten kukkivien kasvustojen lähellä.

Kuukauden jälkipuoliskolla maan etelä- ja keskiosiin saapui useana päivänä kaukokulkeumana tuoksukin siitepölyä etelämpää Euroopasta. Ensimmäinen kaukokulkeuma havaittiin Vaasassa, jonne saapui kohtalaisia määriä tuoksukin siitepölyä 16.-17.8. Eniten tuoksukin siitepölyä kulkeutui kuitenkin maan itäosiin, missä sitä havaittiin Imatran mittauspisteessä 19.-24.8. vaihdellen vähäisistä kohtalaisiin määriin, ja vielä vähäisiä määriä 27.8. Siitepölyä kulkeutui 21.8. ja 24.8. myös Turun ja Kuopion mittauspisteisiin vähäisiä tai erittäin vähäisiä määriä.

Cladosporium- ja Alternaria-homesienten itiömäärät ilmassa vaihtelivat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin koko elokuun ajan. Korkein pitoisuus mitattiin Cladosporium-homesienen osalta Turussa 18.8. (pitoisuus 17595 itiötä ilmakuutiometrissä vuorokauden keskiarvona), ja Alternarian osalta Helsingissä 5.8. (498 itiötä ilmakuutiometrissä vuorokauden keskiarvona). Maan keskiosissa homesienten itiömäärät vaihtelivat enimmäkseen vähäisistä kohtalaisiin, mutta nousivat runsaiksi 4.-5.8. Cladosporium-itiömäärät nousivat runsaiksi maan keskiosissa myös 17.8. sekä 19.-20.8. Maan pohjoisosissa Lappia lukuun ottamatta Cladosporium-homesienen itiömäärät pysyttelivät enimmäkseen vähäisinä, mutta nousivat Oulun mittauspisteellä kohtalaisiksi neljänä päivänä kuukauden jälkipuoliskolla, ja runsaiksi 17.8. Alternarian itiömäärät pysyttelivät maan pohjoisosissa Lappia lukuun ottamatta kuukauden alkupuolella vähäisinä, ja vaihtelivat kuukauden jälkipuoliskolla vähäisistä kohtalaisiin. Lapissa itiömäärät pysyivät koko elokuun ajan vähäisinä tai nollatasolla.