Huhtikuu 2024

Pähkinäpensaan kukinta jatkui huhtikuun alussa koko sen levinneisyysalueella Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla. Kukinta päättyi kuukauden puolivälin jälkeen. Pähkinäpensaan siitepölymäärät vaihtelivat sen kukinta-alueella vähäisistä kohtalaisiin. Pähkinäpensaan siitepölyä kulkeutui ajoittain myös vähän maan keskiosiin.

Lepän kukinta jatkui huhtikuun alussa maan eteläosissa, mutta sen siitepölyä kulkeutui myös maan keskiosiin. Kuukauden puolivälissä lepän kukinta-alue ulottui etelästä maan keskiosiin saakka. Vähän kuukauden puolivälin jälkeen lepän kukinta ulottui Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, ja kuukauden loppuun menessä leppä kukki myös Etelä-Lapissa. Lepän kukinta ei alkanut Keski- ja Pohjois-Lapissa vielä huhtikuun aikana, mutta lepän siitepölyä kulkeutui sinne ajoittain. Huhtikuun loppupuolella lepän kukinta heikkeni maan eteläosissa, ja kuun loppuun mennessä kukinta oli siellä pääosin päättynyt. Kuun loppuun mennessä kukinnan huippu oli ohi myös maan keskiosissa.

Kuukauden ensimmäisinä päivinä (1.-3.4.) ilmassa oli runsaasti lepän siitepölyä maan eteläosissa, ja maan keskiosissa määrät vaihtelivat kohtalaisista runsaisiin. Sen jälkeen määrät vaihtelivat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin aina 10. päivään saakka. 10.-11.4. lepän siitepölymäärät nousivat taas runsaiksi maan etelä- ja keskiosissa, ja siitepölyä kulkeutui kohtalaisesti myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen sekä Etelä-Lappiin. Runsasta lepän siitepölypitoisuutta mitatiin maan keskiosissa yhtäjaksoisesti kymmenennestä päivästä 17:nteen päivään asti samaan aikaan kun muualla maassa määrät vaihtelivat vähäisistä kohtalaisiin. Loppu kuukauden ajan siitepölymäärät olivat korkeimmillaan kohtalaisia koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Etelä-Lapissa ilmassa oli pääasiassa vain vähän siitepölyä, mutta ajoittain määrät nousivat kohtalaisiksi. Kuukauden suurin lepän siitepölypitoisuus mitattiin Kuopiossa 11.4. (1556 siitepölyhiukkasta kuutiometrissä ilmaa vuorokauden keskiarvona). Lepän siitepölyä kulkeutui myös kukinta-alueen ulkopuolelle.

Koivun kukinta ei alkanut Suomessa vielä huhtikuun aikana. Sen siitepölyä kulkeutui kuitenkin Suomeen Ruotsista ja Baltiasta pitkin kuukautta. Huhtikuun alkupuolella siitepölymäärät olivat enimmäkseen kohtalaisia maan eteläosissa, mutta 8.4. ja 10.4. myös runsaita määriä mitattiin Lounais- ja Kaakkois-Suomessa. Maan keskiosiin sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen kulkeutui koivun siitepölyä pääasiassa vähän tai kohtalaisesti. Aivan kuun lopulla (29.4.) koivun siitepölyä kulkeutui runsaasti sekä maan etelä- että keskiosiin. Huhtikuun korkein koivun siitepölypitoisuus mitattiin 29.4. Helsingissä (1287 siitepölyhiukkasta kuutiometrissä ilmaa vuorokauden keskiarvona).