Toukokuu 2022

Toukokuun alussa lepän kukinta jatkui Lapissa, oli heikkenemässä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja oli lähes päättynyt maan keskiosissa. Viikon sisällä kukinta päättyi muualla kuin Lapissa, missä kukinta vielä jatkui heikkona. Toukokuun puolivälissä lepän kukinta päättyi lopulta Lapissakin. Kuukauden alussa lepän siitepölymäärät vaihtelivat Lapissa vähäisistä kohtalaisiin, mutta jäivät muutoin vähäisiksi tai erittäin vähäisiksi.

Toukokuun alkaessa koivu kukki maan lounaisosissa ja Uudellamaalla. Kuun puolivälissä kukinta-alue kattoi maan etelä- ja keskiosat. Toukokuun lopulla kukinta oli alkamassa jo Pohjois-Lapissa, mutta päättynyt maan lounaisosissa ja heikkeni muualla maan eteläosissa sekä maan keskiosissa. Ilmavirtojen mukana siitepölyä kulkeutui toukokuun aikana myös kukinta-alueen ulkopuolelle, ajoittain koko maahan.

Koivun siitepölymäärät ilmassa olivat enimmäkseen runsaita koivujen kukinta-alueella, tai vaihtelivat kohtalaisista runsaisiin. Kukinta-alueen ulkopuolella kaukokulkeumat nostivat ilman siitepölypitoisuuksia vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Helsingissä kukinnan huippu nähtiin 10.5., Vaasassa 16.5., ja Oulussa ja Rovaniemellä 25.5.

Vaikka koivun siitepölymäärät ilmassa olivat suuren osan kuusta runsaita, kokonaisuudessaan siitepölymäärät eivät kuitenkaan nousseet yhtä korkeiksi kuin edellisenä vuotena. Kuluvana vuonna koivun siitepölyn huippupitoisuudeksi mitattiin 3112 siitepölyhiukkasta kuutiometrissä ilmaa (23.5. Imatralla), kun taas vuonna 2021 koivun siitepölyn huippulukema oli lähes kymmenkertainen tähän verrattuna.

Heinien kukinta alkoi maan lounaisosien ja Uudenmaan lämpimillä kasvupaikoilla 20.5. mennessä. Heinien siitepölymäärät ilmassa heinien kukinta-alueella pysyttelivät kuitenkin koko loppukuun vähäisinä.

Havupuiden kukinta alkoi maan eteläosissa aivan toukokuun lopussa.