Framsida

Situation

26.5.23

Prognos

27.5.-1.6.23

Förklaring

Situation

26.5.2023

Björkblomningen har upphört i de södra delarna av landet och går mot sitt slut i de mellersta delarna av landet. Blomningen fortsätter i Norra Österbotten och Kajanaland och har börjat i södra och mellersta Lappland. Blomningen väntas komma igång i norra Lappland inom en vecka. Björkpollen kan sprida sig till hela landet.

Gräs blommar i de södra och mellersta delarna av landet.

Alblomningen har upphört i hela landet.

Det finns rikligt med barrträdspollen i luften i de södra och mellersta delarna av landet. Barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor, men orsakar allergisymptom endast hos få.