Framsida

Situation

22.4.2024

Prognos

23.-25.4.2024

Förklaring

Situation

22.4.2024

Hasselblomningen har upphört. Alblomningen fortsätter i de södra och centrala delarna av landet och i Norra Österbotten och Kajanaland. Blomningen har börjat på de varmaste växtplatserna i de södra delarna av Lappland.

Alpollen väntas i hela landet, med undantag för norra och mellersta Lappland.

Små mängder fjärrtransporterat björkpollen kan nå landets södra delar.

Regnväder minskar pollenmängderna i luften.