Framsida

Situation

22.5.2024

Prognos

23.-25.5.2024

Förklaring

Situation

22.5.2024

Björkblomningen har nästan upphört i sydvästra delarna av landet och i Nyland, men fjärrtransporterat pollen ökar pollenmängderna i luften. Blomningen fortsätter i resten av landet, med undantag för norra och mellersta Lappland. Björkpollenmängderna är rikliga i blomningsområdet.

Gräsen blommar i landets södra delar. Gräspollenmängderna i luften är fortfarande mycket små.

Barrträdsblomningen har börjat i de södra delarna av landet. Barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor, men orsakar allergisymptom endast hos få.

Alblomningen är fortsättningsvis svag i mellersta och norra Lappland.