Framsida

Situation

24.7.2024

Prognos

25.-27.7.2024

Förklaring

Situation

24.7.2024

Gräsblomningen fortsätter i hela landet.

Gråbon fortsätter att blomma i hela dess utbredningsområde från landets södra delar till södra Lappland.

Sporhalterna av mögelsvampar Cladosporium i luften är rikliga i hela landet, med undantag för Lappland. Sporhalterna av Alternaria är rikliga i landets södra och mellersta delar.