Framsida

Situation

19.6.2024

Prognos

20.-22.6.2024

Förklaring

Situation

19.6.2024

Gräsblomningen fortsätter i hela landet.

Blomningen av barrträd har tagit slut i södra Lappland. Blomningen försvagas i mellersta Lappland och fortsätter i norra Lappland. Barrträdspollenet syns som ett gult skikt på diverse ytor, men orsakar allergisymptom endast hos få.

Sporhalterna av mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria i luften är måttliga i de södra delarna av landet.