Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen siitepoly.utu.fi. Utlåtandet har upprättats 12.01.2022 och uppdaterades senast 12.01.2022.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven (WCAG 2.1 -riktlinjerna på nivåerna A och/eller AA).

Hur har tillgängligheten granskats?

Tillgängligheten till webbplatsen har granskats av Åbo universitets forsknings-IT.

Tillgänglighet har testats med tangentbordsnavigering och en NVDA-skärmläsare. Utvecklingsverktyget för webbläsaren Mozilla Firefox, webbläsartillägget axe och Webaim-webbplatsen har använts för testning. Testerna bekräftade att webbplatsen och dess funktioner är tillgängliga med tangentbord och skärmläsare.

Respons och kontaktinformation

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på vår webbplats, kontakta först oss, det vill säga webbplatsens administratörer, på siitepolytiedotus@utu.fi. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Öppnas i ett nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi

Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten