Sekretesspolicy

Dataskyddsbeskrivning

1. VILKA UPPGIFTER SAMLAS DET IN OM MIG?

På webbplatsen samlas det inte in personuppgifter för något register.

Uppgifterna på feedbackblanketten på webbplatsen förmedlas via blanketten på webbplatsen till e-postadressen för polleninformation vid Åbo universitet. De uppgifter användaren uppger ses på den skickade blanketten.

På webbplatsen samlas det med hjälp av Google Analytics in anonyma uppgifter som t.ex. uppgifter om användning och bläddring, sidor mellan vilka användaren växlar, apparatens modell, kanal för informationsinsamling (webbläsare, mobilläsare, applikation), läsarversion, IP-adress, sessionens tidpunkt och längd samt skärmresolution och operativsystem.

2. FRÅN VILKA KÄLLOR SAMLAS DET IN UPPGIFTER OM MIG?

Uppgifterna samlas i huvudsak in från användaren själv med undantag för anonyma webbanalysdata.

3. FÖR VILKET ÄNDAMÅL ANVÄNDS UPPGIFTERNA OM MIG?

Vi behandlar insamlade uppgifter för i förväg angivna ändamål:

  • Utveckling av tjänsten
  • Tjänstens kundservice
  • Observation och förebyggande av eventuellt missbruk

4. HUR LAGRAS MINA UPPGIFTER?

Blankettuppgifter lagras inte i separata datalager eller register utan förvaras så länge de behövs i e-postlådan hos de anställda vid universitetet som tar emot meddelandet.

De uppgifter som samlas in med hjälp av tjänsten Google Analytics lagras i verktyget Google Analytics. Uppgifterna i tjänsten Google Analytics samlas in anonymt och specificeras inte.

5. HUR LÄNGE LAGRAS MINA UPPGIFTER?

Vi lagrar specificerade uppgifter om en användare endast så länge de behövs.

6. VEM BEHANDLAR MINA UPPGIFTER?

Uppgifterna behandlas av anställda vid Åbo universitet i enlighet med den gällande personuppgiftslagen.

Uppgifterna överförs eller lämnas inte ut till länder utanför EU eller EEC.

I övrigt sköts behandlingen av personuppgifter på det sätt lagstiftningen förutsätter.

7. LÄMNAS UPPGIFTER OM MIG UT TILL TREDJEPARTER?

Vi säljer, hyr eller lämnar inte ut personuppgifter om en användare till tredjeparter.

Vi kan dock lämna ut personuppgifter om en användare på det sätt som behöriga myndigheter eller andra organ kräver, dock i enlighet med gällande lagstiftning.

8. HUR SKYDDAS MINA UPPGIFTER?

Vi använder oss av behövliga tekniska och universitetsinterna dataskyddsmetoder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande, obehörigt förstörande eller annan obehörig behandling. Dessa metoder är bland annat brandväggar, krypteringstekniker, säkra rum, säkra lösenord, anvisningar till den personal som medverkar i behandlingen av personuppgifter, omsorgsfull användning samt avtal med underleverantörer.

Kommunikationen mellan webbplatsens server norkko.fi och användarens läsare är dessutom skyddad med SSL-certifikat.

9. ANVÄNDER WEBBPLATSEN KAKOR?

Kakor eller ”Cookies” är textfiler som webbläsaren lagrar på din enhet när du besöker vår webbplats. Läsaren skickar data om ditt besök tillbaka till webbplatsen när du besöker den på nytt. Kakor är bundna till läsaren och kan i princip inte delas mellan olika läsare eller enheter, om inte någon annan applikation eller tilläggsdel särskilt möjliggör det.

Kakor kan inte köra program, och de kan inte användas för att skicka virus eller andra skadliga koder, eller skada din enhet eller dina filer. En enskild användare kan inte identifieras enbart via användningen av kakor.

På vår webbplats använder vi Google Analytics för att utveckla webbplatsen. Google Analytics är en tjänst av Google Inc. och fungerar genom användning av kakor. På Googles kakor tillämpas Googles villkor och praxis, om vilka du hittar mer information på https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv.

Ytterligare information om hur Google använder kakor finns på
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv.

Ytterligare information om hur Google skyddar insamlad information finns på https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sv&visit_id=637329039159184838-3828160898&rd=1.

10. VILKA MÖJLIGHETER HAR JAG ATT PÅVERKA?

Användaren har rätt att granska lagrade personuppgifter om sig själv i enlighet med dataskyddsförordningen. Användaren kan granska sina personuppgifter genom att kontakta webbplatsens administration.

Användaren har möjlighet att förhindra att kakor används genom att ändra inställningarna i sin läsare i enlighet med läsartillverkarens anvisningar samt att rensa webbläsarens cacheminne på eventuella kakor. Att ta bort kakorna avslutar inte en eventuell uppgiftsinsamling.

11. MED VEM KAN JAG TA KONTAKT?

I frågor om dataskydd kan du skicka e-post eller lämna ett meddelande på en blankett. Kontaktuppgifterna hittar du här.