Framsida

Situation

13.10.23

Prognos

14.-19.10.23

Förklaring

Situation

13.10.2023

Detta är den sista pollenrapporten för 2023 års säsong.

Pollensäsongen har tagit slut. Ambrosiapollen väntas inte sprida sig till Finland.

Spormängderna av mögelsvamp har minskat bestående till en låg nivå. Först då nattfrosten har blivit allmän och ett snötäcke har lagt sig på marken minskar halterna helt till noll.

Vanligen börjar pollensäsong i januari eller februari när fjärrtransporterat hassel- och alpollen kommer till landet från Centraleuropa.