Framsida

Situation

22.9.23

Prognos

23.-28.9.23

Förklaring

Situation

22.9.2023

Gräsblomningen är praktiskt taget över. Nyblomning av gräs på till exempel en tidigare klippt gräsmatta kan lokalt medföra små mängder pollen i luften ända tills vädret blir kallare.

Fjärrtransporterat ambrosiapollen väntas sprida sig till hela landet med undantag för Lappland under veckoslutet.

Sporhalterna av mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria i luften är måttliga i de södra och mellersta delarna av landet.