Framsida

Situation

19.7.2024

Prognos

20.-22.7.2024

Förklaring

Situation

19.7.2024

Gräsblomningen fortsätter i hela landet.

Gråbon fortsätter att blomma i hela dess utbredningsområde från landets södra delar till södra Lappland.

Sporhalterna av mögelsvampar Cladosporium i luften är rikliga i hela landet, med undantag för Lappland.