Framsida

Situation

12.4.2024

Prognos

13.-15.4.2024

Förklaring

Situation

12.4.2024

Hasselblomningen försvagas i sydvästra Finland och Nyland. Alblomningen fortsätter i de södra delarna av landet. Alblomningen har börjat på varma platser i de centrala delar av landet och blomningen väntas att bli starkare där. Alblomningen väntas att börja på varma platser i Norra Österbotten och Kajanaland inom en vecka.

I södra Finland innehåller luften för det mesta små mängder hasselpollen. Under prognosperioden väntas luften innehålla alpollen i hela landet.

Björkblomningen har börjat i Centraleuropa. Björkpollen sprider sig till Finland.

Regnväder minskar pollenmängderna i luften.