Mitkä ovat matalien, kohtalaisten ja runsaiden siitepöly- ja itiöpitoisuuksien raja-arvot?

Eri lajiryhmien siitepöly- ja itiöpitoisuuksille käytetään hieman eri raja-arvoja. Lukemat tarkoittavat siitepöly- tai itiöpitoisuutta yhdessä kuutiometrissä ilmaa kattotasolla mitattuna. Matalassa (vähäisessä) pitoisuudessa jotkut kyseiselle siitepölylle tai homeitiölle allergiset saattavat saada oireita. Kohtalaisessa pitoisuudessa monet allergiset voivat oireilla, ja runsaassa pitoisuudessa useimmat allergiset jo oireilevat. Toisinaan siitepölypitoisuus voi nousta monta kertaa runsaan pitoisuuden raja-arvoa korkeammaksi, ja joskus puhutaankin erittäin runsaista pitoisuuksista. Erittäin runsaille pitoisuuksille ei kuitenkaan ole erikseen määriteltyä raja-arvoa. Siitepölytiedotuksessa käytetään seuraavia raja-arvoja:
 • Koivu, leppä ja pähkinäpensas:
  • Matala pitoisuus alle 10 hiukkasta/m³ ilmaa.
  • Kohtalainen pitoisuus 10 – 100 hiukkasta/m³ ilmaa.
  • Runsas pitoisuus yli 100 hiukkasta/m³ ilmaa.
 • Heinät, pujo ja tuoksukki:
  • Matala pitoisuus alle 10 hiukkasta/m³ ilmaa.
  • Kohtalainen pitoisuus 10 – 30 hiukkasta/m³ ilmaa.
  • Runsas pitoisuus yli 30 hiukkasta/m³ ilmaa.
 • Alternaria-homesieni:
  • Matala pitoisuus alle 20 itiötä/m³ ilmaa.
  • Kohtalainen pitoisuus 20 – 100 itiötä/m³ ilmaa.
  • Runsas pitoisuus yli 100 itiötä/m³ ilmaa.
 • Cladosporium-homesieni:
  • Matala pitoisuus alle 2000 itiötä/m³ ilmaa.
  • Kohtalainen pitoisuus 2000 – 4000 itiötä/m³ ilmaa.
  • Runsas pitoisuus yli 4000 itiötä/m³ ilmaa.