Tilanne

Siitepölyennusteet perustuvat kuluvan vuoden mittaustuloksiin, havaintoihin kukinnan etenemisestä luonnossa sekä siitepölyn kulkeumamalleihin. Tiedotteen voi ladata käyttöönsä myös sivulta https://siirto.siitepoly.fi/media/. Tiedotteita käytettäessä Turun yliopiston siitepölytiedotus tulee mainita selkeästi tiedotteiden lähteenä.

Tilanne

22.4.2024

Ennuste

23.-25.4.2024

Selite

Tilanne

22.4.2024

Pähkinäpensaan kukinta on päättynyt. Lepän kukinta jatkuu maan eteläosista Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen ulottuvalla alueella. Lepän kukinta on alkanut myös Etelä-Lapin lämpimillä kasvupaikoilla.

Lepän siitepölyä on ilmassa pääosin vähän maan eteläosissa. Maan keskiosissa siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa siitepölyä on kohtalaisesti. Etelä-Lapissa lepän siitepölyä on vähän.

Koivun siitepölyä on kulkeutunut pieniä määriä maan kaakkoisosiin, Uudellemaalle ja Hämeeseen.
Sateet laskevat ilman siitepölypitoisuuksia.

Ennuste

23.-25.4.2024

Lepän kukinta jatkuu koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Maan eteläosissa kukinta jo heikkenee. Koivun kukinnan ei odoteta alkavan Suomessa ennen kuunvaihdetta.

Lepän siitepölymäärien odotetaan jäävän vähäisiksi maan eteläosissa ja Etelä-Lapissa. Muualla kukinta-alueella siitepölyä esiintyy kohtalaisesti.

Koivun siitepölyä voi kulkeutua vähän maan etelä- ja itäosiin etelämpää Euroopasta.
Sateet laskevat ilman siitepölypitoisuuksia.