Gräs

Gräspollen

Halten av pollenpartiklar i luften (24-timmars medelvärde). Prognosen bygger på observationsdata av pollen, väderprognoser och dispersionsmodeller av atmosfäriska partiklar.

Mängden pollen:

Låga halter

Måttliga

Höga

Mycket höga

Torsdag 21.09.2023

Tre dagars prognos för pollensituationen

Fredag 22.09.2023

Lördag 23.09.2023