Björk

Björkpollen

Halten av pollenpartiklar i luften (24-timmars medelvärde). Prognosen bygger på observationsdata av pollen, väderprognoser och dispersionsmodeller av atmosfäriska partiklar.

Mängden pollen:

Låga halter

Måttliga

Höga

Mycket höga

Söndag 28.05.2023

Tre dagars prognos för pollensituationen

Måndag 29.05.2023

Tisdag 30.05.2023